/ Home / Kontakt / Ambulace a pohotovost / Veterinární ambulance, kliniky

Veterinární ambulance, kliniky

Klinika chorob psů a koček:

Hlavní kontakt Dispečink
(každý den 8:00 – 20:00)

+420 541 562 392

JIP
(každý den 20:00 – 8:00)

+420 607 055 474


Oddělení vnitřních chorob
všeobecná ambulance
od 8:00 hod do 15:30 hod (po - pá, mimo svátků)

+420 541 562 375

pohotovost
od 15:30 hod do 8:00 hod ve všední dny a v době svátků a víkendů (non stop ošetření neodkladných pacientů s pohotovostním příplatkem)

+420 724 706 366

Oddělení chirurgie a ortopedie všeobecná ambulance
od 8:00 hod. do 15:00 hod (po - pá, mimo svátků)

+420 541 562 356

pohotovost
od 15:00 hod do 8:00 hod ve všední dny a v době svátků a víkendů (non stop ošetření neodkladných pacientů s pohotovostním příplatkem)

+420 724 706 320

Oddělení reprodukce ambulance
od 8:00 hod do 15:00 hod (po - pá, mimo svátků)

+420 541 562 331

pohotovost
od 15:00 hod do 8:00 hod ve všední dny a v době svátků a víkendů (non stop ošetření neodkladných pacientů s pohotovostním příplatkem)

+420 724 537 278

Oddělení zobrazovacích metod (RTG, USG a CT vyšetření) ambulance
od 8:00 hod do 15:00 hod (po - pá, mimo svátků)

+420 541 562 343

Pohotovostní vyšetření
oddělení zajišťuje pouze pro pacienty vnitřních chorob, chirurgie a ortopedie a oddělení reprodukce KCHPK a KCHPPDS. O pohotovostních službách je k běžné ceně účtován pohotovostní příplatek.

Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců:

Otevírací doba pro veřejnost: pondělí až pátek 8:00 -12:00; 13:00 – 15:00

Ambulance

Ptáci

541 562 370

V době pohotovosti není veterinární lékař přítomen na klinice a je nutná telefonická domluva.
pohotovost
od 15:00 do 8:00

+420 731 878 484

Víkendy, svátky a dny pracovního volna:
Pohotovost 24 hodin

+420 731 878 484

 

Drobní savci

541 562 368

 

Plazi

541 562 382

Klinika chorob koní:

Provozní doba: 7:45 - 16:00

Ambulance Pohotovost nonstop mobil:
Pohotovost: 16:00 - 7:45

725 375 122 

Klinika chorob přežvýkavců a prasat:

Oddělení: Klinika chorob přežvýkavců

Příjem pacientů malých přežvýkavců (koza, ovce, lama,..) jak na ambulanci, tak pro hospitalizaci je možný v pracovní dny

( Po-Pá ) od 7:00 – 15:30 přímo na klinice, budova č. 7.

NEPŘÍJÍMAME ŽÁDNOU KATEGORII SKOTU ANI TELATA.

Pohotovostní služby
jsou v pracovní dny ( Po-Pá) od 15:30 do 18:00h

602 116 980.

Ve dnech pracovního volna (víkendy, svátky)
je možný pohotovostní příjem na kliniku od 8.00 do 12.00h, potom od 12:00 - 18:00h následuje pohotovost na telefonu. V době pohotovosti je účtován pohotovostní příplatek.
  U pacientů dovezených na kliniku provedeme základní diagnostiku (USG, RTG a další vyšetření, včetně specializovaných dle domluvy) v návaznosti na to potom provádíme chirurgické a ortopedické úkony, včetně léčby.
Kromě toho provádíme poradenskou a konzultační činnost v oblasti chorob velkých a malých přežvýkavců
Oddělení: Klinika chorob prasat S ohledem na nastavenou úroveň biosekurity nepřijímáme žádné pacienty, bez ohledu na statut chovu prasat.  

Klinická laboratoř pro velká zvířata:

Klinická laboratoř pro velká zvířata zabezpečuje vyšetřování vzorků pouze v pracovní dny a to v době od 7:00 hod. do 16:00 hod.
O víkendech laboratoř analýzy neprovádí.

V průběhu uvedené pracovní doby je zajišťován příjem vzorků v Klinické laboratoři pro velká zvířata v Pavilonu Prof. Dražana

+420 541 562 421

Klinická laboratoř pro malá zvířata:

+420 541 562 393/ 236