/ Home / O fakultě / Informace o fakultě / Sekce, ústavy a kliniky / Sekce chorob malých zvířat / Klinika ptáků, plazů a drobných savců

Klinika ptáků, plazů a drobných savců

Seznam zaměstnanců

PŘEDNOSTA ÚSTAVU

prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc. Dipl. ECZM

+420541562381

knotekz@vfu.cz

ZÁSTUPCE PŘEDNOSTY

MVDr. Ing. Eva Čermáková, Ph.D.

+420541562382

cermakovae@vfu.cz

SEKRETARIÁT

Jana Šmídová

+420541562384

slavikovaj@vfu.cz