EN
/ FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ / O FAKULTĚ / Informace o fakultě / Sekce, ústavy a kliniky / Sekce chorob velkých zvířat / Klinická laboratoř pro velká zvířata

Klinická laboratoř pro velká zvířata

Seznam zaměstnanců

 přednosta

doc. MVDr. Josef Illek, DrSc.,Dipl. ECBHM

 +420 541 562 438

  illekj@vfu.cz

 zástupce přednosty

MVDr. Romana Kadek

+420 541 562 431

  kadekr@vfu.cz

 Sekretariát

Ing. Jana Kůrová

+420 541 562 417

 kurovaj@vfu.cz