CS  |  EN
/ Home / O fakultě / Informace o fakultě / Sekce, ústavy a kliniky / Sekce chorob velkých zvířat / Klinika chorob přežvýkavců a prasat

Klinika chorob přežvýkavců a prasat

Seznam zaměstnanců

 přednosta

prof. MVDr. Jiří Smola, CSc.

 +420 541 562 273

  smolaj@vfu.cz

 zástupce přednosty

doc. MVDr. Svatopluk Čech, Ph.D.

+420 541 562 317

  cechs@vfu.cz

 Sekretariát

Lenka Vlachová

+420 541 562 402

 vlachoval@vfu.cz