EN
/ FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ / O FAKULTĚ / Informace o fakultě / Sekce, ústavy a kliniky / Sekce chorob malých zvířat / Klinika chorob psů a koček

Klinika chorob psů a koček

Vedení kliniky

Přednosta

prof. MVDr. Alois NEČAS, Ph.D., MBA

Zástupce přednosty

doc. MVDr. Michal CRHA, Ph.D.
MVDr. Jana LORENZOVÁ, Ph.D.

 

Současnost

Klinika chorob psů a koček je umístěna v Pavilonu klinik malých zvířat a je součástí Sekce malých zvířat (sekční rada prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA). Kromě Kliniky chorob psů a koček (přednosta prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA) je zde rovněž umístěna Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců (prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc.) a současně se zde nachází Klinická laboratoř pro malá zvířata (prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.).
Klinika chorob psů a koček byla v letech 2001 – 2003 rozsáhle zrekonstruována a je kompletně vybavena nejmodernější diagnostickou technikou. V současnosti na ní pracuje více než 70 zaměstnanců nejrůznějšího zaměření a specializace. Jedná se o moderní klinické pracoviště nabízející komplexní veterinární služby pro psy a kočky na vysoké odborné úrovni – podrobněji viz jednotlivá oddělení.
Umístění areálu VETUNI a lokalizace Kliniky chorob psů a koček – viz plán areálu univerzity s vyznačením přístupu na kliniku:
Přístup na Kliniku chorob psů a koček
Na klinice poskytujeme nepřetržité veterinární služby pacientům z celé České republiky a ve vybraných specializacích a úkonech i ze zemí sousedních, což je pro nás potěšujícím uznáním odborných kvalit řady zde pracujících odborníků. Ročně je na klinice ošetřeno kolem 10.000 pacientů (bez kontrol a opakovaných vyšetření) a roste také počet zvířat hospitalizovaných.
Hospitalizace zahrnuje 4 oddělení pro psy a 2 oddělení pro kočky s celkovou kapacitou 96 hospitalizačních míst. Mezi našimi pacienty zatím převažují psi, ale zastoupení koček každoročně roste. Klinika slouží převážně jako referenční pracoviště v řadě specializací a diagnostických procedur, neodmítneme však žádného zájemce o pomoc či konzultaci.

Historie kliniky jako celku

Nejbližším organizačním předchůdcem Kliniky chorob psů a koček byla Klinika chorob malých zvířat, která vznikla v roce 1999 zásadní reorganizací klinického provozu na Fakultě veterinárního lékařství. Tehdy bylo rozhodnuto, že kliniky již nebudou organizovány podle oborů (interna, chirurgie, porodnictví a gynekologie), ale přejde se ke struktuře respektující živočišné druhy, resp. jejich skupiny. Klinika vznikla sloučením Kliniky chirurgie a ortopedie, I. interní kliniky a Kliniky porodnictví, gynekologie a andrologie s tím, že do nového organizačního celku byly zařazeny části týkající se interní medicíny, chirurgie a ortopedie, rentgenologie, a reprodukce malých zvířat. Klinika chorob psů a koček ve stávající organizační struktuře tedy nabyla svou podobu v roce 2003.