CS  |  EN
/ Home / O fakultě / Informace o fakultě / Sekce, ústavy a kliniky / Sekce chorob malých zvířat / Klinika chorob psů a koček / Zaměstnanci / Oddělení zobrazovacích metod

Oddělení zobrazovacích metod

Oddělení zobrazovacích metod

Vedoucí oddělení

MVDr. Pavel PROKS, Ph.D.

Akademičtí pracovníci a studenti DSP

MVDr. Radka DVOŘÁKOVÁ
MVDr. Radovan MORÁVEK
MVDr. Michaela PANINÁROVÁ, Ph.D.
MVDr. Ivana PÍRKOVÁ

Veterinární technik

Vlasta HOFÍRKOVÁ

Charakteritika pracoviště

Oddělení zobrazovacích metod poskytuje servis v oblasti zobrazovací diagnostiky (RTG, USG a CT vyšetření) v pracovní dny  od 8 do 15 hod., o víkendech, svátcích, odpoledních a nočních hodinách formou pohotovostních příslužeb. Pohotovostní vyšetření oddělení zajišťuje pouze pro pacienty vnitřních chorob, chirurgie a ortopedie a oddělení reprodukce KCHPK a KCHPPDS.
O pohotovostních službách je k běžné ceně účtován pohotovostní příplatek 200 až 500 Kč.

Rentgenologické vyšetření

Rentgenologické vyšetření patří k základním zobrazovacím diagnostickým metodám. Slouží k přehlednému zobrazení dutiny hrudní, dutiny břišní a skeletu.

Přístrojové vybavení:
Proteus XR/a, CR, Capsula XL
Rtg vyšetření pacientů pro privátní veterinární lékaře
Rtg vyšetření pacientů pro privátní veterinární lékaře provádíme po předchozí telefonické domluvě s majitelem zvířete nebo veterinárním lékařem na základě písemné žádanky s vyznačením požadované oblasti vyšetření v pracovní dny od 8-15 hod.
Objednat se můžete Po-Pá mezi 8-15 hod. na tel. +420 541 562 343
Před plánovaným rtg vyšetřením dutiny břišní a rtg vyšetřením v sedaci nebo celkové anestezii je vyžadována u dospělých jedinců hladovka 12-18 hodin před vyšetřením a omezení příjemu tekutin 30 min před vyšetřením.

Rtg vyšetření prováděná bez sedace
Rtg vyšetření dutiny hrudní.
Nativní (nekontrastní) rtg vyšetření dutiny břišní.

Rtg vyšetření zpravidla prováděná v sedaci
Rtg vyšetření skeletu.
Kontrastní rtg vyšetření zažívacího traktu (GIT) a vylučovacího aparátu.

Rtg vyšetření prováděná v celkové anestezii
Rtg kontrastní vyšetření páteře.
Rtg vyšetření hlavy.

Rtg vyšetření pacientů pro chovatele
Rtg vyšetření dysplazie kyčelních a loketních kloubů z důvodů uchovnění:

Kde a jak se objednat?
Objednat se můžete Po-Pá mezi 8-15 hod na tel. +420 541 562 343 (Dr. Proks, Dr. Dvořáková, Dr. Morávek).

Co budete potřebovat?
Správného psa.
Čitelné tetovací číslo nebo čip shodný s průkazem původu.
Originál průkaz původu, u importovaných psů navíc českou přílohu k průkazu původu.

Příprava pacienta na zákrok
12 - 18 hod hladovka.
Pití omezit cca 30 min před vyšetřením.
U fen není vhodné provádět rtg vyšetření kyčelních kloubů v době hárání, z důvodu možného zvýšení laxity kyčelních kloubů.

Jak se vyšetření provádí?
Rtg vyšetření se (bez výjimek) provádí v intravenózní sedaci nebo celkové intravenózní anestezii po předchozím klinickém vyšetření. Upozorňujeme na to, že pacientovi je nutné vyholit malé okénko na přední končetině, kam bude aplikovaná intravenózní kanyla. Polohování psa a případnou fixaci provádí zaměstnanci oddělení zobrazovacích metod. Vyhotovené rentgenogramy jsou majiteli popsány z hlediska expozice a polohování. Rtg snímky se společně s vyplněnými formuláři zasílají (zajišťuje oddělení) na adresu posuzovatele, který má s daným chovatelským klubem uzavřenou smlouvu o posuzování. Celková doba vyšetření a probouzení z anestezie je přibližně 45 min.

 
Vyšetření přítomnosti ektopických ureterů z důvodu chovnosti (Entlebuchský salašnický pes)

Kde a jak se objednat?
Objednat se můžete Po-Pá mezi 8-15 hod na tel. +420 541 562 343 (Dr. Proks, Dr. Dvořáková, Dr. Morávek).

Co budete potřebovat?
Správného psa.
Čitelné tetovací číslo nebo čip shodný s průkazem původu.
Originál průkaz původu, u importovaných psů navíc českou přílohu k průkazu původu.

Příprava pacienta na zákrok
12 - 18 hod hladovka.
Pití omezit cca 30 min před vyšetřením.

Jak se vyšetření provádí?
Screeningové vyšetření ureterů z důvodů chovnosti se provádí počítačovou tomografií (CT) v hluboké sedaci nebo celkové anestezii. K vyšetření je nezbytná intravenózní aplikace jodové kontrastní látky. Celková doba vyšetření včetně sedace a probouzení je cca 30 min. Součástí vyšetření je i odběr 10 ml krve. Výsledky vyšetření a vzorky krve jsou zasílány k oficiálnímu vyhodnocení do Švýcarska. Vyšetření ureterů je možné spojit s rtg vyšetřením kyčelních (DKK) a loketních (DLK) kloubů z důvodů chovnosti.

Vyšetření počítačovou tomografií

Počítačová tomografie (Computed Tomography, CT)
Počítačová tomografie patří mezi tzv. „transverzálně zobrazující modality“ (tomos, gr. = řez). Znamená to, že vytváří snímky zvířete v příčné (transverzální) rovině.
Vyšetření pomocí této modality poskytuje náhled do pacienta v odlišné rovině v porovnání s radiografií a umožňuje lepší prostorovou orientaci v organismu.
Princip vyšetření - k vytvoření obrazu se využívá rentgenové záření, jako u klasické radiografie a principem je oslabení paprsku procházejícího tělem pacienta. Rozdílem je, že rentgenka se u CT přístroje otočí o 360° kolem pacienta v daném úseku. Pomocí počítače jsou získáná data zpracována a je vytvořený výsledný „řez“, snímek určité úrovně pacienta. Ve výsledku je pak možné zrekonstruovat obraz zvířete v libovolné rovině, případně vytvořit trojrozměrný obraz dané lokality/orgánu.
Z důvodu časového a kvůli přesnému polohování musí být pacient uveden do celkové anestezie nebo sedace. Závisí to od délky a náročnosti vyšetření. Vyšetření trvá řádově několik minut až desítek minut.
Přístrojové vybavení:
LightSpeed (16 Slice)

Využití počítačové tomografie v diagnostice na našem pracovišti

 • poúrazové stavy (krvácení do mozku, fraktury lebečních kostí, komplikované fraktury kostí...)
 • výhřezy meziobratlových plotének a jiné kompresní onemocnění páteře
 • měkkotkáňové novotvary v hrudní a břišní dutině, příp. v jiných lokalizacích (pánev, hlava, …)
 • kostní novotvary, primární i sekundární
 • výtoky z nosu a novotvary na obličejové části lebky
 • detekce metastáz v plicích
 • screeningové vyšetření loketních kloubů pro vývojové vady
 • diagnostika vývojových abnormalit (hydrocefalus)
 • CT angiografie, portografie

Výhody CT

 • lepší prostorová orientace v porovnání s rentgenologickým vyšetřením (zobrazení v příčném řezu), eliminace superpozice
 • citlivější metoda, tj. odhalí některé procesy dřív než rentgen (neoplazie kostí, metastáze do plic, …)
 • odlišení měkkých tkání od tekutiny už z nativních snímků (odlišení solidních útvarů od cyst, abscesů nebo hematomů)
 • kontrastní CT poskytuje informace o krvení útvarů nebo orgánů
 • pomocí 3D rekonstrukce lze upřesnit prostorovou lokalizaci v organismu a vztah k okolním strukturám, orgánům; lze určit operabilitu nebo optimalizovat přístup k danému orgánu

Nevýhody CT

 • ionizující záření
 • nutnost anestezie
 • horší kontrast v zobrazení měkkých tkání v porovnání s MRI

Objednávání pacientů
Pro samotné vyšetření je nutné objednání minimálně 1 pracovní den dopředu. K vyšetření samotnému je nutná žádanka od privátního veterinárního lékaře, příp. absolvování vstupního vyšetření na naší klinice.

Ultrasonografické vyšetření

Ultrasonografie (USG, sonografie, sono, ultrazvuk) patří k základním zobrazovacím diagnostickým metodám. Ultrazvukovým vyšetření lze vyšetřit všechny měkké tkáně. Dosud nebyly prokázány žádné nežádoucí účinky diagnostického ultrazvuku, proto je možné vyšetřovat opakovaně i gravidní zvířata.
Princip - do těla vyšetřovaného pacienta je vysíláno ultrazvukové vlnění, jehož zdrojem je piezoelektrický krystal v ultrazvukové sondě. Ultrazvuková vlna naráží při průchodu tělem na tkáňová rozhraní, která vznikají mezi tkáněmi s rozdílnou hustotou (například kůra ledvin a okolní tuk). Na tkáňovém rozhraní se část vlny odrazí a zbytek prochází dál, k dalšímu tkáňovému rozhraní. Ultrazvuková sonda odražené vlny přijímá a po zpracování je výsledný obraz orgánů zobrazen na monitoru. Protože vzduchem se ultrazvukové vlnění nešíří, je třeba zajistit, aby vlnění procházelo jen vodním prostředím. Proto je většinou nutné ostříhání srsti pacienta a pokrytí povrchu kůže gelem v místě vyšetření.

Přístrojové vybavení:
Vivid7 (GE)
Aloka ProSound SSD 5000

Ultrazvukem lze vyšetřit následující orgány
břišní orgány: játra, žlučník, žlučové cesty, slinivka břišní, slezina, ledviny, nadledvinky, močový měchýř, břišní cévy, děloha, vaječníky, mízní uzliny
oblast pánve a genitálií: prostata, varlata
oční bulbus a retrobulbární prostor
měkké tkáně: kůže, podkoží, nádory
krk: štítná žláza, příštítná tělíska, mízní uzliny
pohybový aparát: šlachy, svaly
srdce

Ultrazvukem nelze vyšetřit následující orgány
plíce - pokud je však plicní tkáň nevzdušná, lze využít ultrazvukové zobrazení k odběrům vzorků tkáně (biopsie)
kosti - lze vyšetřit jen povrch kostí

Průběh vyšetření a příprava pacienta
Při vyšetření trávicího traktu je vhodné nekrmit pacienty minimálně 12 hodin před vyšetřením. Při vyšetření močových cest by měl být močový měchýř částečně naplněn. Srst zvířete se ve vyšetřované oblasti ostříhá a kůže se pokrývá vrstvou gelu. Samotné vyšetření se provádí za plného vědomí pacienta v poloze vleže nebo ve stoje, dle vyšetřovaného orgánu. Při biopsii orgánů kontrolou ultrazvukem je nutná anestezie.

Výhody USG
Výsledky jsou k dispozici bezprostředně po vyšetření. Sonografie je bezbolestná a nemá kontraindikace. Do současnosti nebyly prokázány žádné škodlivé účinky ani komplikace spojené s vyšetřením. Zobrazení v reálném čase umožňuje provádění biopsií a punkcí pod vizuální kontrolou.

Nevýhody USG
Větší množství podkožního tuku u obézních pacientů může i znemožnit hodnocení hlouběji uložených struktur. Hodnocení může být rovněž ztíženo přítomností plynu v žaludku nebo střevě. Dalším problémem jsou nepříznivé anatomické poměry některých orgánů a nespolupracující pacient.
Druhy zvířat, která lze vyšetřit
Lze vyšetřit všechna zvířata. Drobné savce je třeba vyšetřovat v celkové anestezii. Psi a kočky se uspávají při provádění biopsie.

Objednávání pacientů

 • telefonicky na čísle: +420 541 562 343
 • přímo na recepci Kliniky chorob psů a koček
 • majitelé musí mít žádanku od referujícího veterinárního lékaře s požadovanou oblastí vyšetření
 • vyšetření pro chovatelské kluby (ledviny atd.) – majitelé nemusí mít žádanku od veterinárního lékaře
 • pacienti bez doporučení odesílajícího lékaře – tedy bez žádanky na vyšetření – nutná konzultace s lékařem radiologem, který rozhodne, zda bude vyšetření provedeno a jakým způsobem