EN
/ FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ / O FAKULTĚ / Informace o fakultě / Sekce, ústavy a kliniky / Sekce chorob malých zvířat / Klinika chorob psů a koček / Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vědecko-výzkumná a další tvůrčí činnost v oboru

V současné době řešené disertační práce

Jméno studenta Název práce Školitel

V. Nováková

Laboratorní a klinické prognostické faktory u chirurgických zákroků v dutině břišní

prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.
školitel specialista:
MVDr. Jana Lorenzová, Ph.D.

T. Hanzálek

Význam topické léčby v dermatologii

doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.

V. Paluš

Cervikální spondylomyelopatie malých plemen psů

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA

K. Paukner

Význam měření krevního tlaku u pacientů s nefropatií

doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.

A. Šabatová

Lokální antimikrobiální terapie a využití nanomateriálů v terapii zánětlivých onemocnění dutiny ústní

prof. MVDr. Alois Čížek, CSc.
školitel specialista:
MVDr. Tomáš Fichtel, Ph.D.

M. Radó

Terapie ruptury předního zkříženého vazu

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA
školitel specialista:
MVDr. Robert Srnec, Ph.D.

L. Staňková

Využití tomografických zobrazovacích metod ve vztahu k onemocnění páteře

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA
školitel specialista: 
MVDr. Robert Srnec, Ph.D.