EN
/ FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ / O FAKULTĚ / Informace o fakultě / Sekce, ústavy a kliniky / Sekce chorob malých zvířat / Klinika chorob psů a koček / Klinická činnost

Klinická činnost

Na klinice poskytujeme nepřetržité veterinární služby pacientům z celé České republiky a ve vybraných specializacích a úkonech i ze zemí sousedních, což je pro nás potěšujícím uznáním odborných kvalit řady zde pracujících odborníků. Ročně je na klinice ošetřeno kolem 10.000 pacientů a roste také počet zvířat hospitalizovaných. Hospitalizace zahrnuje 4 oddělení pro psy a 2 oddělení pro kočky s celkovou kapacitou 96 hospitalizačních míst. Mezi našimi pacienty zatím převažují psi, ale zastoupení koček každoročně roste. Klinika slouží převážně jako referenční pracoviště v řadě specializací a diagnostických procedur, neodmítneme však žádného zájemce o pomoc či konzultaci.

Informace o zpracování osobních údajů Klinikou chorob psů a koček – GDPR

DISPEČINK (denně 8:00 - 20:00)

+420 541 562 392
+420 541 562 389
+420 541 562 390

ODDĚLENÍ VNITŘNÍCH CHOROB

Pro odbornou a chovatelskou veřejnost fungují na oddělení všeobecná ambulance vnitřních chorob, dermatologie, gastroenterologie, hepatologie, endoskopie, kardiologie a pulmonologie, nefrologie a urologie, neurologie a poruchy chování, onkologie a endokrinologie.

pracovní dny 8:00 - 15:30
+420 541 562 375 (všeobecná ambulance)

pohotovost - pracovní dny 15:30 - 8:00, víkendy, svátky (non stop ošetření neodkladných pacientů s pohotovostním příplatkem)
+420 724 706 366 (pohotovostní mobil)

ODDĚLENÍ CHIRURGIE A ORTOPEDIE

Kromě klinické praxe a výuky studentů zajišťuje pracoviště i poradenskou a konzultační činnost pro chovatele a veterinární lékaře v ČR.

pracovní dny 8:00 - 15:00
+420 541 562 356 (všeobecná ambulance)

pohotovost - pracovní dny 15:00 - 8:00, víkendy, svátky (non stop ošetření neodkladných pacientů s pohotovostním příplatkem)
+420 724 706 320 (pohotovostní mobil)

ODDĚLENÍ REPRODUKCE

Poskytujeme komplexní služby v oblasti reprodukce psů a koček.
Zajišťujeme ambulantní provoz s nepřetržitou 24 hodinovou pohotovostní službou.

pracovní dny 8:00 - 15:00
+420 541 562375 (všeobecná ambulance)

pohotovost - pracovní dny 15:00 - 8:00, víkendy, svátky (non stop ošetření neodkladných pacientů s pohotovostním příplatkem)
+420 724 537 278 (pohotovostní mobil)

ODDĚLENÍ ZOBRAZOVACÍCH METOD

Poskytujeme komplexní služby v oblasti zobrazovací diagnostiky (RTG, USG a CT vyšetření)
pracovní dny 8:00 - 15:00
+420 541 562 343 (všeobecná ambulance)