EN
/ FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ / O FAKULTĚ / Informace o fakultě / Sekce, ústavy a kliniky / Sekce morfologie a fyziologie / Ústav fyziologie

Ústav fyziologie

Seznam zaměstnanců

PŘEDNOSTA ÚSTAVU

prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.

+420541562301

doubekj@vfu.cz

ZÁSTUPCE PŘEDNOSTY

prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D.

+420541562304

matalovae@vfu.cz

SEKRETARIÁT

Jana Dvořáková

+420541562238

dvorakovaja@vfu.cz