EN
/ FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ / O FAKULTĚ / Informace o fakultě / Sekce, ústavy a kliniky / Sekce morfologie a fyziologie / Ústav fyziologie / Věda a výzkum

Věda a výzkum

GA ČR

GA ČR P502/12/1285 (2012-2014): Apoptotické a neapoptotické role kaspáz při formování tvrdých tkání
GA ČRP302/12/J059 (2012-2014): Buněčné a molekulární mechanismy při formování komplexu zubu a kosti
GA ČR P304/11/1418 (2011-2013): Diferenciace lidských embryonálních kmenových buněk do odontogenních linií
GA ČR 524/08/J032 (2008-2010): Interakce během vývoje zubů, periodontu a interdentální kosti
GA ČR 203/08/1680 (2008-2011): Nanotechnologie ve funkční diagnostice apoptotických a nádorových buněk
GA ČR P503/11/2315 (2011-2013): Study of transport of inhaled nano-sized particles and their localization in organs
GA ČR 304/09/0725 (2009-2013) Signalling pathways contributing to jaw identity
GA ČR P503/12/G147 (2012-2018): Centre for studies on toxicity of nanoparticles

GA AV

GA AV 600450904 (2009-2011): Kompenzační mechanismy a alternativní signální dráhy u embryonální apoptózy
GA AV 500450802 (2008-2010): Mechanismy buněčné smrti v primárním sklovinném uzlu

ROYAL SOCIETY

Royal Society JP080875 (2008-2011): To investigate the primary enamel knot

MZ OK

MZ OK 10/II, NT 11420-6/2010-2015: Molekulární diagnostika hypodoncie a možnosti zubních autotransplantací

NAZV

NAZV QI91A238 Efektivní postupy při řízení stáda dojnic 

IGA VFU

52/2013/FVL: Porovnání aktivátorů a inhibitorů koagulace a fibrinolýzy u onemocnění asociovaných s výskytem diseminované intravaskulární koagulace
54/2012/FVL: Indukce matrixové metaloproteinázy-2 a IL-1 v bovinních keratinocytech pomocí histaminu
56/2012/FVL: Časoprostorová detekce receptorů vybraných hormonů spojena s jejich rolí v reprodukčním systému morčete domácího
57/2012/FVL: Model akcesorního bezstehového štěpu srdce u potkana - srovnání intraabdominální a ventrální krční pozice u potkana na vitalitu štěpu a perioperační komplikace
24/2011/FVL: Hodnocení změn vnitřního prostředí u syndromu dilatace a volvulu žaludku a vliv infuzní terapie na jejich úpravu
33/2011/FVL: Sledování hladin pohlavních hormonů z trusu u rozdílných věkových kategorií druhu Nomascus leucogenys, Nomascus siki a Nomascus gabriellae spojených se změnou barvy srsti
46/2010/FVL: Inhibice kaspázy-3 v explantátových kulturách
51/2010/FVL: Změny v tukové tkáni dojnic během tranzitního období
238/2009/FVL: Analýza specifických tkáňově vázaných buněčných populací s využitím laserové mikrodisekce a průtokové cytometrie

IGA ÚŽFG

10/21: Detekce molekul posttranslačně aktivovaných během apoptózy v embryonálních tkání
11/12: Sledování dynamiky apoptotických signálních drah s využitím embryonálních mikromas

ESVCP

ESVCP Small research grant award: High mobility group box 1 u psů s dilatací a volvulem žaludku

SIGMA ALDRICH

Sigma Aldrich Grant Application 2011: Biobudoucnost je jasná!

FRVŠ - MŠMT

FRVŠ 1134/2013: Modernizace výuky fyziologie a patofyziologie imusystému
FRVŠ 963/2010: Modernizace výuky fyziologie a patofyziologie respiračního systému
FRVŠ 2830/2010: Využití explantátových kultur ve výuce fyziologie a jejich biomedicínské aplikace
FRVŠ 1837/2009: Modernizace výuky fyziologie a patofyziologie kardiovaskulárního systému s využitím animovaných didaktických programů 

MŠMT – Evropské fondy, sabbatical

MŠMT 1K04101/2004 – sabbatical, King´s College London (pedagogicko-vědecký projekt): Apoptóza jako morfogenetický proces při vývoji zubních základů
ESF-VaVpI CZ.1.05/3.2.00/09.0180 (projekt popularizace VaV): Mendelianum-atraktivní svět genetiky
ESF- OP VK CZ.1.07/2.3.00/09.0219: Od fyziologie k medicíně: integrace vědy, výzkumu, odborného vzdělávání a praxe
ESF-OP VK CZ.1.07/2.2.00/15.0252: Kreativní přístupy ve výuce fyziologie – integrované (motivační) vzdělávací moduly
ESF-OP VK CZ.04.01.03/3.2.15.2/0270: Aktivní začlenění pedagogů do tvorby a využití multimediálních programů ve výuce fyziologie.