Zaměstnanci

Akademičtí pracovníci

Prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc. 
Profesor, přednosta ústavu 

Prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D. 
Profesorka, zástupkyně přednosty ústavu 

MVDr. Petra Bakulová, Ph.D. 
Odborná asistentka 

MVDr. Jana Doležalová, Ph.D. 
Odborná asistentka 

MVDr. Pavla Hamouzová, Ph.D. 
Odborná asistentka 

MVDr. Šárka Stehlíková, Ph.D. 
Odborná asistentka 

MVDr. Ivana Veselá, Ph.D. 
Odborná asistentka 

MVDr. Ivana Váňová, Ph.D. 
Odborná asistentka 

MVDr. Lucia Černá 
Studentka doktorského studijního programu 

MVDr. Sabina Štouračová 
Studentka doktorského studijního programu 
 

Ostatní zaměstnanci 

Jana Dvořáková 
sekretářka 

Jiřina Nejedlá 
uklízečka