EN
/ Home / O fakultě / Informace o fakultě / Sekce, ústavy a kliniky / Sekce morfologie a fyziologie / Ústav fyziologie / Pedagogická činnost

Pedagogická činnost

Normální fyziologie

Oddělení normální fyziologie zabezpečuje výuku předmětu Fyziologie pro posluchače FVL a FVHE ve 2. a 3. semestru v rozsahu 2/2 h. Učitelé tohoto oddělení zajišťují také výuku předmětu Fyziologie člověka pro posluchače FaF ve 2. semestru v rozsahu 2/1.
Fyziologie je disciplína kmenového curricula. Zkoumá:

 • Podstatu základních fyziologických mechanismů na subcelulární a celulární úrovní
 • Funkce jednotlivých orgánových systémů a jejich vzájemnou propojenost
 • Neuroimunoendokrinní regulace na všech úrovních organismu
 • Rakce zdravého organismu na zátěž nepřesahující hranice přizpůsobivosti určitého jedince nebo druhu

Patologická fyziologie

Oddělení patologické fyziologie zabezpečuje výuku disciplíny Patologická fyziologie pro posluchače FVL a FVHE v 4. a 5. semestru v rozsahu 1/2.
Patologická fyziologie je disciplína kmenového curricula. Zkoumá:

 • Poruchy fyziologických mechanismů na subcelulární a celulární úrovni
 • Příčiny, podmínky a mechanismy vzniku, průběhu a zakončení patologických jevů a procesů
 • Poruchy neuroimunoendokrinních regulací
 • Reakce a projevy organismu na poškození včetně adaptací

Klinická fyziologie

Laboratorní diagnostika u zájmových zvířat

Dalším předmětem, který náš ústav zabezpečuje je povinná disciplína Laboratorní diagnostika u zájmových zvířat pro posluchače FVL ve 5. semestru v rozsahu 2/1. 

Klinická patologie

V rámci dílčích státních rigorózních zkoušek probíhá na  ústavu fyziologie výuka Klinické patologie pro posluchače FVL 6. ročníku.
Klinická patologie je volitelná disciplína zakončená státní rigorózní zkouškou. Jejím obsahem je klinická biochemie, klinická hematologie, klinická imunologie a klinická cytologie. Zabývá se:

 • Správnou laboratorní praxí
 • Systémem zabezpečení kvality
 • Indikacemi laboratorních vyšetření
 • Preanalytickou, analytickou a postanalytickou fází laboratorního vyšetření
 • Laboratorní diagnostikou u pacientů s důležitými klinickými projevy
 • Laboratorní diagnostikou u pacientů s onemocněnímí

Povinně volitelné disciplíny

Kromě toho zastřešuje ústav výuku povinně volitelných disciplin: Základy laboratorní diagnostiky neinfekčních onemocnění (7. semestr FVL),  Laboratorní diagnostika u malých a velkých zvířat (8. semestr FVL) a Laboratorně-diagnostické algoritmy ve vnitřním veterinárním lékařství (9. semestr FVL).

Bakalářský obor

V rámci bakalářského oboru Ochrana zvířat a welfare zajišťuje ústav fyziologie výuku předmětu Laboratorní diagnostika II - Hematologie