EN
/ FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ / O FAKULTĚ / Informace o fakultě / Sekce, ústavy a kliniky / Sekce chorob velkých zvířat / Klinická laboratoř pro velká zvířata / Klinická činnost

Klinická činnost

Klinická laboratoř pro velká zvířata zabezpečuje komplexní laboratorní zázemí pro potřeby Kliniky chorob přežvýkavců a prasat, Kliniky chorob koní a některých praktických veterinárních lékařů v chovech skotu a prasat. Úzce spolupracuje s Výzkumným ústavem veterinárního lékařství v Brně  a Výzkumným ústavem živočišné výroby Praha - Uhříněves.
Je členěna na oddělení klinické biochemie, klinické hematologie a klinické rumenologie. Je vybavena moderní laboratorní technikou a používá unikátní analytické metody. V laboratoři jsou vyšetřovány vzorky krve, krevní plazmy, krevního séra, moči, mléka, kolostra, bachorové tekutiny a tkání. Účelem těchto vyšetření je stanovení  diagnózy, diferenciální diagnózy, sledování průběhu onemocnění  a kontrola efektu terapie u individuálních zvířat i celého stáda.

Příjem vzorků

příjem vzorků probíhá v době pondělí - pátek od 7:00  do 16:00
Tel.: 541 562 421 a 541 562 419
budova č. 04

žádanky ke stažení:

žádanka o biochemické vyšetření