EN
/ FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ / O FAKULTĚ / Informace o fakultě / Sekce, ústavy a kliniky / Sekce chorob velkých zvířat / Klinická laboratoř pro velká zvířata / Zaměstnanci

Zaměstnanci

Seznam zaměstnanců

 přednosta

doc. MVDr. Josef Illek, DrSc.,Dipl. ECBHM

 +420 541 562 438

  illekj@vfu.cz

 zástupce přednosty

MVDr. Romana Kadek

+420 541 562 431

  kadekr@vfu.cz

 Sekretariát

Ing. Jana Kůrová

+420 541 562 417

 kurovaj@vfu.cz

Akademičtí pracovníci

doc. MVDr. Josef Illek, DrSc.
docent, přednosta ústavu

Mgr. Andrea Staffa, Ph.D.
odborná asistentka, t. č. RD

MVDr.  Karolína Mikulková
asistentka, t. č. RD

MVDr. Romana Kadek
asistentka

Ostatní zaměstnanci

RNDr. Jaroslav Filípek, CSc.
odborný veterinární pracovník

Kalužová Alena
laborantka

Ivana Pohlová
laborantka

Markéta Němečková
laborantka/sekretářka, t. č. RD

Martina Nováková
laborantka

Ing. Jana Kůrová
laborantka/sekretářka

Nováčková Michaela
laborantka