EN
/ FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ / O FAKULTĚ / Informace o fakultě / Sekce, ústavy a kliniky / Sekce patobiologie / Ústav genetiky

Ústav genetiky

Seznam zaměstnanců

PŘEDNOSTA ÚSTAVU

prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc.

+420541562292

horinp@vfu.cz

ZÁSTUPCE PŘEDNOSTY

MVDr. Karla Stejskalová, Ph.D.

+420541562297

stejskalovak@vfu.cz

SEKRETARIÁT

Ivana Šebková

+420541562293

sebkovai@vfu.cz