EN
/ FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ / O FAKULTĚ / Informace o fakultě / Sekce, ústavy a kliniky / Sekce patobiologie

Sekce patobiologie

SEKČNÍ RADA

prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc.

+420541562292

horinp@vfu.cz