Sekce patobiologie

SEKČNÍ RADA

prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc.

+420541562292

horinp@vfu.cz