Ústav farmakologie a farmacie

Seznam zaměstnanců

PŘEDNOSTA ÚSTAVU

MVDr. Jan Chloupek, Ph.D.

+420541562552

chloupekj@vfu.cz

ZÁSTUPCE PŘEDNOSTY

RNDr. Eva Kramářová, Ph.D.

+420541562548

kramarovae@vfu.cz

SEKRETARIÁT

Jarmila Kolaříková

+420541562553

kolarikovaj@vfu.cz