EN
/ FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ / O FAKULTĚ / Informace o fakultě / Sekce, ústavy a kliniky / Sekce morfologie a fyziologie / Ústav farmakologie a farmacie / Zaměstnanci

Zaměstnanci

Seznam zaměstnanců

PŘEDNOSTA ÚSTAVU

MVDr. Jan Chloupek, Ph.D.

+420541562552

chloupekj@vfu.cz

ZÁSTUPCE PŘEDNOSTY

RNDr. Eva Kramářová, Ph.D.

+420541562548

kramarovae@vfu.cz

SEKRETARIÁT

Gabriela Jančíková

+420541562553

jancikovag@vfu.cz

Akademičtí pracovníci

doc. MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D., Dipl. ECZM
docent

MVDr. Jan Chloupek, Ph.D.
Odborný asistent, přednosta ústavu

RNDr. Eva Kramářová, Ph.D.
Odborný asistent, zástupkyně přednosty ústavu

MVDr. Jaroslava Přikrylová
Asistent

MVDr. Ctirad Bartoněk
Asistent

MVDr. Petra Miklišová
Asistent

MVDr. Milan Dudek
Asistent

MVDr. Dominik Gregořík
Asistent

MVDr. Zdeněk Haas
Asistent

MVDr. Zuzana Tomiczková
Asistent

MVDr. Pavel Svoboda
Doktorand

Mgr. Klára Klíčová
Doktorand

 

Ostatní zaměstnanci

Gabriela Jančíková
Sekretářka

Kamila Havlíčková
Laborantka

Alena Grégrová
Laborantka

Kristína Havlíčková
Uklízečka