EN
/ FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ / O FAKULTĚ / Informace o fakultě / Sekce, ústavy a kliniky / Sekce morfologie a fyziologie / Ústav farmakologie a farmacie / Pedagogická činnost

Pedagogická činnost

Zaměstnanci Ústavu farmakologie a farmacie zajišťují výuku předmětu Farmakologie a farmacie v magisterském studijním programu v rámci základního sylabu výuky pro II. a III. ročník FVL a FVHE. Výuka probíhá v zimním a letním semestru, je zakončena zkouškou.
Dále Ústav farmakologie a farmacie zajišťuje výuku předmětu Farmakologie a farmacie v anglickém jazyce pro zahraniční studenty II. a III. ročníku FVL a FVHE. Jedná se o anglický studijní program, výuka probíhá v zimním a letním semestru a je zakončena zkouškou.
Pro zimní semestr mají studetni možnost zápisu povině volitelného předmětu Vývoj, výroba a kontrola léčiv. Předmět je zakončen zkouškou.
Ústavu farmakologie a farmacie byla udělena akreditace pro výuku doktorského studijního programu (DSP).