EN
/ FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ / O FAKULTĚ / Informace o fakultě / Sekce, ústavy a kliniky / Sekce morfologie a fyziologie / Ústav anatomie, histologie a embryologie

Ústav anatomie, histologie a embryologie

Seznam zaměstnanců

PŘEDNOSTA ÚSTAVU

prof. MVDr. František Tichý, CSc.

+420541562200

tichyf@vfu.cz

ZÁSTUPCE PŘEDNOSTY

doc. MVDr. Václav Páral, Ph.D.

+420541562206

paralv@vfu.cz

SEKRETARIÁT

Irena Glocová

+420541562201

glocovai@vfu.cz