EN
/ Home / O fakultě / Informace o fakultě / Sekce, ústavy a kliniky / Sekce morfologie a fyziologie / Ústav anatomie, histologie a embryologie / Klinická činnost

Klinická činnost

Veterinární činnost

Veterinární činnost na ústavu byla zřízena k 1. 1. 2007. Je zaměřena na histologické zpracování vzorků pro ústavy a kliniky celé univerzity.

Jedná se zejména o výrobu histologických preparátů z tkání a orgánů posuzovaných v rámci výzkumné činnosti, pro potřeby PGS, disertačních prací a pod.. Další část preparátů je určena pro diagnostickou činnost především klinických provozů.

Celkový počet zpracovaného materiálu je cca 300 vzorků ročně. Finanční úhrada se děje interním převodem. Získané prostředky jsou použity pro nákup spotřebního materiálu (chemikálie, laboratorní sklo a pod.), část prostředků je využita jako mzdové prostředky pro zainteresované pracovníky.