Postgraduální studium

Témata disertačních prací DSP:

PRAČKOVÁ, I. Studium kostí končetin králíka vzhledem k řešení fraktur
Školitel: doc. MVDr. Václav Páral, Ph.D.

HORÁK, O. Srovnání osteologických preparačních technik při zpracování preparátů z ryb, plazů, ptáků a savců
Školitel: doc. MVDr. Václav Páral, Ph.D.

GLOCOVÁ, K. Morfologická analýza semenotvorného epitelu morčete v průběhu suprese pohlavní aktivity GmRH agonistou deslorelinem
Školitel: MVDr. Petr Čížek, Ph.D.

Obhájené disertační práce:

HAMOUZOVÁ, P. Detekce a význam mastocytů v pohlavních orgánech fen v různých fázích estrálního cyklu. Brno: VFU Brno, 2020, 143 s. Doktorská disertační práce.
Školitel: MVDr. Petr Čížek, Ph.D.

PYSZKOVÁ, L. Klinicko-anatomická charakteristika femuru psa.Brno: VFU Brno, 2017, 123 s. Doktorská disertační práce.
Školitel: doc. MVDr. Václav Páral, Ph.D.

SAPOZNIKOV SCHWEIGL, O. Development of olfactory receptors in elected vertebrate species. Brno: VFU Brno, 2016, 119 s. Doktorská disertační práce.
Školitel: prof. MVDr. František Tichý, CSc.

DOSEDĚLOVÁ, H. Molekulární regulace modelování čelisti během embryonálního vývoje. Brno: VFU Brno, 2016, 130 s. Doktorská disertační práce.
Školitel: doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.

DOŠKÁŘOVÁ, B. Morfometrické aspekty articulatio coxae u psa. Brno: VFU Brno, 2014, xxx s. Doktorská disertační práce.

PYSZKO, M. Strukturální diference dlouhých kostí prasete v postnatálním období. Brno: VFU Brno, 2013, 117 s. Doktorská disertační práce.
Školitel: doc. MVDr. Václav Páral, Ph.D.

PUTNOVÁ, I. Kraniofaciální vývoj prasete a vznik souvisejících malformací. Brno: VFU Brno, 2012, 104 s. Doktorská disertační práce.
Školitelé: prof. MVDr. František Tichý, CSc., doc. RNDr. Marcela Buchtová, PhD.

ČÍŽEK, P. Morfogeneze smyslových struktur sliznice ústní dutiny leguána zeleného. Brno: VFU Brno, 2012, 125 s. Doktorská disertační práce.
Školitel: prof. MVDr. František Tichý, CSc.

GOROŠOVÁ, A. Diferenciace kůže a kožních derivátů u kočky v průběhu ontogeneze. Brno: VFU Brno, 2007, xxx s. Doktorská disertační práce.
Školitel: prof. MVDr. František Tichý, CSc.

KYLLAR, M.Morphological aspects of oral disease in dogs. Brno: VFU Brno, 2007, 220 s. Doktorská disertační práce.
Školitel: doc. MVDr. et Dr.Vet.Med. Kirsti Witter, Ph.D.

KOCIÁNOVÁ, I. Diferenciace čichového epitelu kočky v průběhu ontogeneze. Brno: VFU Brno, 2004, xxx s. Doktorská disertační práce.
Školitel: prof. MVDr. František Tichý, CSc.