EN
/ FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ / O FAKULTĚ / Informace o fakultě / Sekce, ústavy a kliniky / Sekce morfologie a fyziologie / Ústav anatomie, histologie a embryologie / Věda a výzkum / Odborné práce

Odborné práce

Aktuálně řešené práce:

Autor: Hábová Markéta
Téma práce:
Školitel:

Obhájené práce:

Autor: Pračková Ivana
Téma práce: „Bezpečné koridory pre externú skeletnú fixáciu u mačky - anatomická štúdia" (Safe Corridors for External Skeletal Fixation in Cat - Anatomical Study) (2018)
Školitel: MVDr. Michal Kyllar, Ph. D.

Autor: Hamouzová Pavla
Téma práce: „Detekce mastocytů v pohlavních orgánech koček v různých fázích pohlavního cyklu" (Mast cell detection in the genital organs of queens in various phases of the oestrous cycle) (2017)
Školitel: MVDr. Petr Čížek, Ph.D.

Autor: Putnová Barbora
Téma práce: „Sledování hojení měkkých a tvrdých tkání v oblasti čelistního kloubu po aplikaci lidských kmenových buněk" (2016)
Školitel: Doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.

Autor: Glocová Kristýna
Téma práce: „Komparace vývojových procesů podílejících se na regresi zubní lišty u modelových organizmů" (2016)
Školitel: Doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.

 Autor: Angela Ščerbáková
Téma práce: „Osifikace tuberositas tibiae a klinické hledisko u psa" (2016)
Školitel: MVDr.Michal Kyllar, Ph.D.

Autor: Renee Borg Buontempo
Téma práce: „Position of the patella in dogs: morphometric evaluation in realtion to patellar luxation" (2014)
Školitel: MVDr.Michal Kyllar, Ph.D.

Autor: Linnea Lundgren
Téma práce: „Cranial cruciate ligament: structural changes in relation to tibial plateau angle in dogs" (2014)
Školitel: MVDr.Michal Kyllar, Ph.D.

Autor: Horáková Dana
Téma práce: „Funkce FGF signalizace v embryonálním vývoji" (2013)
Školitel: Doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.

Autor: Marianne H. Storebo
Téma práce: „Morphometric assessment of proximal tibia in dogs" (2012)
Školitel: MVDr.Michal Kyllar, Ph.D.

Autor: Lucie Cihlářová
Téma práce: „Vybrané klinicky významné struktury femuru psa“ (2011)
Školitel: Doc. MVDr. Václav Páral, Ph.D.

Autor: Levy Reut
Téma práce: „Comparison of tibial plateau angles in dogs" (2011)
Školitel: MVDr.Michal Kyllar, Ph.D.

Autor: Fitz Franziska Rita
Téma práce: „Comparison of Radiographic and anatomic tibial plateau angles in dogs" (2011)
Školitel: MVDr.Michal Kyllar, Ph.D.

Autor: Zafrany Asher
Téma práce: „Cranial Cruciate Ligament histological changes in different breeds of dogs" (2010)
Školitel: MVDr.Michal Kyllar, Ph.D.

Autor: Olga Sapoznikov
Téma práce: „Comparison of microscopic appearance of artficial vessel prosthesis in three animal species“ (2010)
Školitel: Prof. MVDr. František Tichý, CSc.

Autor: Pavlína Růžičková
Téma práce:  „Morfologické aspekty articulatio coxae - klinické hledisko" (2010)
Školitel: MVDr. Michal Kyllar, Ph.D.

Autor: Pyszko Martin
Téma práce: „Kosti prasete – východisko pro analýzu napěťově deformačních stavů skeletu člověka“ (2009)
Školitel: Doc. MVDr. Václav Páral, Ph.D.

Autor: Barbora Doškářová
Téma práce: „Morfologické aspekty articulatio coxae – klinické hledisko“ (2008)
Školitel: Prof. MVDr. František Tichý, CSc.

Autor: Petr Čížek
Téma práce: „Morfologické rozdíly sliznice jazyka u vybraných druhů savců a plazů“ (2004)
Školitel: Prof. MVDr. František Tichý, CSc.

Obhájené práce - SOČ:
Autor: Michala Polínková
Téma práce: „Vývoj obličeje a příčiny vzniku jeho poruch" (2011)
Školitel: Doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.