EN
/ FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ / O FAKULTĚ / Informace o fakultě / Sekce, ústavy a kliniky / Sekce chorob malých zvířat / Klinika ptáků, plazů a drobných savců / Činnost Kliniky chorob ptáků, plazů a drobných savců

Činnost Kliniky chorob ptáků, plazů a drobných savců

Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců

Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců vznikla v rámci reorganizace pracovišť na FVL v roce 2003 spojením oddělení plazů a drobných savců Kliniky chorob malých zvířat, které existovalo od roku 1993, s Klinikou aviárních chorob. Klinika je součástí Sekce chorob malých zvířat FVL.

Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců je v rámci ČR jediným univerzitním pracovištěm zaměřeným na problematiku exotických zvířat i chorob drůbeže. Je referenčním pracovištěm splňujícím podmínky takového pracoviště pro problematiku chorob exotických zvířat a drůbeže v rámci ČR. Veterinární činnost je soustředěna především na klinický provoz a odborné konzultace veterinární a chovatelské veřejnosti.


VÝUKA
Klinika zajišťuje výuku studentů VETUNI v  pregraduální i  postgraduální formě studia veterinární medicíny. Učitelé kliniky se rovněž podílejí na výuce celoživotních forem studia VETUNI (Univerzita třetího věku). Hlavní důraz je kladen na praktickou formu studia v klinickém a laboratorním provozu.

V  rámci postgraduálního studia  se klinika věnuje přípravě absolventů VETUNI v  doktorských studijních programech Choroby ptáků, plazů a drobných savců a Choroby psů, koček a zájmových zvířat.

Klinika je mezinárodně uznávaným centrem pregraduálního i postgraduálního vzdělávání se zaměřením na choroby exotických zvířat a je partnerským školícim pracovištěm studentů z Purdue University a University of Sydney. Součástí služeb poskytovaných v  rámci veterinární činnosti kliniky jsou též poradenství a  vyžádaná expertní vyšetření v  chovech drůbeže a  ptactva, stejně jako v  profesionálních chovech exotických zvířat (zoologické zahrady, chovatelské stanice). 


VÝZKUM
Výzkumná činnost kliniky chorob ptáků, plazů a drobných savců je realizována ve dvou základních směrech. Především je to výzkum orientovaný na problematiku klinických metodik u exotických zvířat – anestezii, chirurgii, klinickou hematologii a endokrinologii, kardiologii, klinickou imunologii, klinickou virologii, stomatologii, zobrazovací metody a endoskopii. Pracovníci kliniky se podílejí na vypracování nových metodických postupů určených pro klinickou praxi. Laboratoř kliniky umožňuje diagnostiku aviární leukózy, cirkovirových a polyomavirových infekcí exotických ptáků, chlamydiózy a určování pohlaví u ptáků.


BUDOVY, PŘÍSTROJE, VYBAVENÍ 
Klinika sídlí v Pavilonu klinik malých zvířat (v budově č. 43), jenž byl uveden do provozu v roce 2003. Praktická výuka se realizuje rovněž v Centru pro aviární medicínu. Klinika jako referenční pracoviště disponuje technickým vybavením, umožňujícím komplexní veterinární péči – od preventivní kontroly exotických pacientů při řešení reprodukčních problémů až po náročné chirurgické zákroky a  endoskopická vyšetření. Jedná se o  přístroje k  řízené inhalační anestezii a  ventilátory pro drobné exoty, monitory životních funkcí, pediatrické a speciální dávkovače pro dlouhodobou intravenózní nebo intraoseální aplikaci infuzních roztoků a transfuzí.  Ve vybavení kliniky je několik profesionálních boxů pro stabilizaci kritických pacientů a  pacientů po operaci. Klinika disponuje vybavením pro ultrasonografické vyšetření, rentgenologickým zařízením pro drobné exoty a vybavením pro endoskopické vyšetření. Chirurgická část kliniky disponuje vybavením pro radiochirurgické zákroky a profesionálním zařízením pro stomatologické zákroky. Hospitalizační prostory, koncipované samostatně jako prostory pro plazy, ptáky a drobné savce, jsou vybaveny speciálními boxy, konstruovanými pro hospitalizaci exotů v průběhu déle trvající péče. Významnou činností je provoz hematologické laboratoře a laboratoře PCR, které slouží nejen pro vnitřní potřeby kliniky, ale též pro veterinární pracoviště a  chovatelskou veřejnost. 

prof. MVDr. Zděněk Knotek, CSc.

--------------------------------------------------------------------------

VÝZNAMNÍ PROFESOŘI V HISTORII KLINIKY

Prof. MVDr. Bedřich Klimeš, CSc. – zakladatel Katedry chorob drůbeže a její první přednosta, uznávaná osobnost v aviární medicíně u nás i v zahraničí, děkan fakulty v letech 1964 až 1968. 

Prof. MVDr. Heřman Kříž, CSc. – významný expert na choroby drůbeže uznávaný chovatelskou praxí, přednosta kliniky po roce 1990.

Prof. MVDr. Vladimír Jurajda, DrSc. – uznávaný výzkumný pracovník v oblasti chorob drůbeže, zejména se zaměřením na aviární virologii a onkologii.

Prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc., Dipl. ECZM – mezinárodně uznávaný expert na choroby plazů, ptáků a malých savců, zakladatel Letní školy exotické medicíny, současný přednosta Kliniky chorob ptáků, plazů a drobných savců