EN
/ FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ / O FAKULTĚ / Informace o fakultě / Sekce, ústavy a kliniky / Sekce chorob malých zvířat / Klinika ptáků, plazů a drobných savců / Zaměstnanci

Zaměstnanci

Přednosta kliniky:

prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc

DipECZM (Herpetological Medicine and Surgery)

EBVS® European Veterinary Specialist in Herpetological Medicine and Surgery

 

Zástupce přednosty kliniky:

MVDr. Ing. Eva Čermáková, Ph.D.

 

Sekretářka:

Jana Šmídová

 

Odborní asistenti:

MVDr. Zora Knotková, CSc.

MVDr. Libuše Kulíková, Ph.D.

MVDr. Hana Černochová, Ph.D.

MVDr. Veronika Trhoňová, Ph.D. (RD)

 

Asistenti:

MVDr. Michaela Petríková

MVDr. Lucia Kasalová (zástup MD)

MVDr. Henrieta Zbořilová (MD)

 

Studenti DSP:

MVDr. Kristýna Pouzar Pokrupová

MVDr. Miroslav Laník

 

Laborantka:

Hana Nádeníčková

 

Veterinární technici a ošetřovatelé:

Dagmar Karešová

Eliška Sedláčková

Dana Pátiková (žástup MD)

Šárka Kulichová (MD)

Mgr. Tereza Grošová

 

Technický pracovník:

Alena Vošická