CS  |  EN
/ Home / O fakultě / Informace o fakultě / Sekce, ústavy a kliniky / Sekce morfologie a fyziologie / Ústav anatomie, histologie a embryologie / Věda a výzkum / Grantová činnost

Grantová činnost

Řešené grantové projekty

Číslo

Název projektu

Hlavní řešitel

Rok

IVA VFU 2020FVL/1110/02

Anatomie pohybového aparátu králíka

MVDr. Ivana Pračková

2020

IVA VFU 2019FVL/1110/01

Pitevní návody ze srovnávací anatomie obratlovců

MVC. Markéta Hábová

2019

IVA VFU 2019FVL/1110/02

Interaktivní veterinární histologický atlas

MVDr. Pavla Hamouzová

2019

IVA VFU 2019FVL/1110/04

Anatomie kočky

MVDr. Ivana Pračková

2019

IGA VFU 121/2018/FVL

Vliv GnRH deslorelinu na koncentraci testosterinu a spermatogenezi u křečka zlatého (Mesocricetus auratus)

MVDr. Ivana Pračková

2018

IVA VFU 2018FVL/1110/01

Angiologie psa

MVC. Pavel Benda

2018

IVA VFU 2018FVL/1110/02

Obrazový atlas neuroanatomie - CNS

MVC. Tereza Goetzová

2018

IVA VFU 2017FVL/1110/01

Veterinární myologie

MVC. Ivana Pračková

2017

IGA VFU 121/2017/FVL

Morfometrická a histologická analýza varlat morčete v průběhu suprese pohlavní aktivity vlivem GnRH agonisty deslorelinu

MVDr. Kristýna Glocová

2017

IVA VFU 2016FVL/1110/02

Veterinární arthrologie

MVC. Ivana Pračková

2016

IVA VFU 2016FVL/1110/01

On-line atlas mikroskopické anatomie orgánů splanchnické oblasti domácích a hospodářských zvířat

MVC. Pavla Hamouzová

2016

IGA VFU 134/2016/FVL

Imunohistochemická analýza odontogenních novotvarů

MVDr. Iveta Putnová, Ph.D.

2016

IGA VFU 101/2016/FVL

Detekce mastocytů v pohlavních orgánech kočky v různých fázích pohlavního cyklu

MVDr. Petr Čížek, Ph.D.

2016

IGA VFU 108/2015/FVL

Exprese a funkce FZD6 v odontogenezi

MVDr. Hana Dosedělová

2015

IVA VFU 2014FVL/1110/001

Inovace praktických cvičení předmětu Mikroskopická anatomie obratlovců

MVDr. Hana Dosedělová

2014

IGA VFU 96/2014/FVL

Studium mechanizmů omezujících vývoj náhradních generací zubů

MVDr. Hana Dosedělová

2014

FRVŠ 258/2013

Inovace výuky předmětu Klinická anatomie domácích zvířat

MVDr. Michal Kyllar, Ph.D.

2013

IGA VFU 61/2013/FVL

Tvorba spojení zub-kost u plazů a její klinický význam

MVDr. Hana Dluhošová-Dosedělová

2013

IGA VFU 34/2011/FVL

Volná nervová zakončení a ultrastruktura intraartikulárních vazů u psa

MVDr. Barbora Doškářová

2011

OP VK CZ.1.07/2.2.00/
15.0318

Klinická a komparativní morfologie - výukové moduly konsolidující preklinické a klinické obory

MVDr. Simona Holubcová

2010-2013

FRVŠ 2245

Radiografický atlas psa - Multimediální zdroj pro studium a praxi

MVDr. Michal Kyllar, Ph.D.

2010

IGA VFU 28/2010/FVL

Vznik a výskyt rozštěpu pysku a/nebo patra u prasat

MVDr. Iveta Putnová

2010

GA ČR 304/09/0725

Signální dráhy podílející se na identitě čelistí

RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.

2009-2013

FRVŠ 559

Experimentální embryologie - nový předmět pro studenty VFU

RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.

2009

GA ČR 524/08/J032

Interakce během vývoje zubů, periodontu a interdentální kosti

Prof. MVDr. Ivan Míšek, CSc.

2008-2010

IGA VFU 166/2008/FVL

Mikroskopická stavba a morfogeneze smyslových struktur dutiny ústní u plazů

MVDr. Petr Čížek

2008

COST B23

Oral Facial Development in Eutherians

doc. MVDr. Ivan Míšek, CSc.

2003-2008