Zaměstnanci

Seznam zaměstnanců

PŘEDNOSTA ÚSTAVU

prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.

+420541562236

doubekj@vfu.cz

ZÁSTUPCE PŘEDNOSTY

MVDr. Kristína Řeháková, Ph.D.

+420541562227

rehakovak@vfu.cz

SEKRETARIÁT

Jana Dvořáková

+420541569999

dvorakovaj@vfu.cz