Oddělení cytologie a imunologie

Akademičtí pracovníci

MVDr. Jana Doležalová, Ph.D.
odborná asistentka

MVDr. Kristína Řeháková, Ph.D.
odborná asistentka

Ostatní zaměstnanci

MVDr. Lucia Černá
asistentka