CS  |  EN
/ Home / O fakultě / Informace o fakultě / Sekce, ústavy a kliniky / Sekce chorob velkých zvířat / Klinika chorob přežvýkavců a prasat / Věda a výzkum

Věda a výzkum

Vědecká a výzkumná činnost - choroby přežvýkavců

  • studium bachorové fermentace a dysfunkcí předžaludků ( huminové látky, aditivní látky; syndromy snížené tučnosti mléka   a snížené tuku prosté sušiny).
  • poruchy minerálního metabolismu (karence mikroprvků - Cu, Zn, Se, I, Cr)
  • poruchy energetického metabolismu v interakci s poruchami funkce jater
  • rozvoj metod asistované reprodukce
  • studium řízení   pohlavního cyklu
  • analýza příčin nemocnosti telat
  • onemocnění mléčné žlázy, končetin a slezu

Vědecká a výzkumná činnost - choroby prasat

Vědecko výzkumná činnost je zaměřena na na studium různých způsobů suplementace železa selatům, pozornost je věnována zejména různým formám laktátu Fe. Dále jsou studovány poruchy buněčné a humorální imunity selat při anemii z nedostatku železa a vývoj hematologických parametrů u miniprasat s kongenitálním melanomem. Dále jsou studovány metody zvýšení účinnosti vakcinačních postupů se zvláštním zřetelem na intradermální vakcinaci. Na klinice působí 3 diplomanti.