EN
/ FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ / O FAKULTĚ / Informace o fakultě / Sekce, ústavy a kliniky / Sekce morfologie a fyziologie / Ústav anatomie, histologie a embryologie / Pedagogická činnost / Srovnávací anatomie obratlovců

Srovnávací anatomie obratlovců

Srovnávací anatomie obratlovců jako povinně volitelný předmět je určen pro studenty 2. či 3. ročníku FVL  a je vyučován v zimním semestru.Obsahové zaměření předmětu vychází ze systematického popisu anatomie paryb, ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a vybraných savců (řád Rodentia, Lagomorpha a čeleď Mustelidae), přechází k topograficko-klinické anatomii těchto druhů, a tím vytváří znalostní základ pro navazující klinické discipliny. Anatomický popis a základy fyziologie těchto druhů tvoří potřebné zázemí pro operační zákroky a techniky v chirurgii. Detailní znalost anatomie skeletu a dutin u těchto druhů vytváří základ pro zobrazovací diagnostiku (rentgenologie, ultrasonografie, endoskopie) a následné stanovení diagnózy. Srovnávací anatomie obratlovců je kombinace systémové anatomie, topograficko-klinické anatomie a fyziologie paryb, ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a vybraných savců a je neodmyslitelně spjata s moderními zobrazovacími a dalśimi vyšetřovacími metodami. Výuka předmětu srovnávací anatomie obratlovců je založena na přednáškách a praktických cvičeních.  Na tématicky zaměřené přednášky vždy navazují cvičení, kde student prakticky aplikuje poznatky získané na přednáškách a z doporučené literatury. Cvičení se zakládají na demonstraci podle potřeby na živém zvířeti nebo kadáverech a následuje pitva specifických oblastí. Srovnávací anatomie obratlovců se jako povinně volitelný předmět zaměřuje především na praktickou výuku studentů a připravuje je tak vědomostně a prakticky na vlastní klinické předměty.