CS  |  EN
/ Home / O fakultě / Informace o fakultě / Sekce, ústavy a kliniky / Sekce chorob velkých zvířat / Klinika chorob koní / Klinická činnost / Poskytované služby / Reprodukce

Reprodukce

Zajišťujeme diagnostiku a terapii onemocnění pohlavního aparátu klisen a hřebců. Klinickou diagnostiku doplňují instrumentální a zobrazovací metody včetně ultrasonografického a endoskopického vyšetření.

  • služby v oblastech připouštění a umělé inseminace klisen
  • kontrolované porody rizikových klisen
  • odběr semene a vyšetření hřebců (spermiogram)
  • mražení semene hřebců
  • konzultace v oblastech chovu koní a odchovu hříbat