EN
/ FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ / O FAKULTĚ / Informace o fakultě / Sekce, ústavy a kliniky / Sekce chorob velkých zvířat / Klinika chorob koní / Klinická činnost / Poskytované služby

Poskytované služby

Klinika chorob koní je rozdělena na tři základní oddělení. V rámci těchto oddělení poskytujeme služby v oblastech interních onemocnění, chirurgie, ortopedie, stomatologie, anesteziologie, oftalmologie, zobrazovací diagnostiky, neonatologie, porodnictví, intenzivní péče, laboratorní diagnostiky a komplexního vyšetření při koupi. Na klinice je zajištěna nepřetržitá pohotovostní služba 24h denně.
Ve spolupráci s dalšími ústavy a sekcemi Veterinární a farmaceutické univerzity Brno zajišťujeme mikrobiologické, patomorfologické, histopatologické a jiná požadovaná vyšetření.