Oddělení histologie

Vedoucí oddělení:

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ

prof. MVDr. František Tichý, CSc.

 +420541562200

tichyf@vfu.cz

Odborní asistenti:

MVDr. Irena Kociánová, Ph.D.
MVDr. Alexandra Gorošová, Ph.D.  
MVDr. Petr Čížek, Ph.D. 
MUDr. Jiří Lenz, Ph.D.

Studenti DSP:

MUDr. Petra Konečná