EN
/ FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ / O FAKULTĚ / Informace o fakultě / Sekce, ústavy a kliniky / Sekce patobiologie / Ústav patologické morfologie a parazitologie / Klinická činnost

Klinická činnost

Seznam nabízených služeb - Oddělení parazitologie

Kromě níže vyjmenovaných parazitologických vyšetření poskytujeme pro kolegy a klienty také konzultace nálezů, konzultace managementu parazitologicky pozitivních chovů a informace týkající se možností ochrany zdraví člověka v oblasti parazitárních zoonóz.
Vzorky je možné doručit osobně nebo poštou. Příjem vzorků se nachází v 1. NP budovy Centra diagnostiky zoonóz (budova 33). Vzorky se přijímají každý všední den od 8:00 do 15:00 (vyjma státních svátků). Výsledky zasíláme mailem do druhého dne.  Informace o výsledcích je možné zjistit i telefonicky každý den po 14 hodině. Větší množství vzorků hlaste prosím předem (nad 15 vzorků)

Kontakt:
Kateřina Špůrková - laborant
email: parazitologie@vfu.cz
Tel: 541 562 268

Nabízené služby:

 • vyšetření trusu zvířat: nativní roztěr, centrifugačně flotační metoda, sedimentační metoda, larvoskopické metody, specifické barvení na kryptosporidie, kvantitativní vyšetření dle McMastera
 • vyšetření krve: barvení a vyšetření krevních nátěrů na přítomnost krevních parazitů vyšetření krve na mikrofilárie (Knottův test)
 • vyšetření kožních seškrabů
 • vyšetření tkání na přítomnost parazitů vyjma Trichinella spp.
 • vyšetření moči na přítomnost spor E. cuniculi (Calcofluor)
 • determinace vnitřních a vnějších parazitů
 • další vyšetření po dohodě

Žádanka o parazitologické vyšetření
Pokyny k odběrů vzorků

Seznam nabízených služeb - Oddělení patologie

Nabízíme celou řadu patologických a histopatologických vyšetření (viz níže)
Kadávery pro pitvu je možné doručit v pracovní dny, vždy od 8:00 do 15:00 přes příjem vzorků na patologii. V jiné časy a dny (i o víkendech) lze materiál doručit po telefonické domluvě. Vzorky pro histopatologické vyšetření lze doručit i poštou na adresu ústavu, vždy s řádně vyplněnou žádankou.

Kontakty:
Příjem vzorků patologie 541 562 256
Pitevna 541 562 258
Pohotovost (602 411 859) – volejte pouze o víkendech a svátcích a mimo pracovní dobu

Nabízené služby:

 • pitevní vyšetření
 • odběr vzorků tkání na bakteriologické, virologické, toxikologické vyšetření
 • histopatologické vyšetření: přehledné barvení, speciální barvení, dekalcifikace, imunohistochemické vyšetření neoplazií
 • cytologické vyšetření
 • zhotovení histopatologických preparátů