EN
/ FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ / O FAKULTĚ / Informace o fakultě / Sekce, ústavy a kliniky / Sekce morfologie a fyziologie / Ústav anatomie, histologie a embryologie / Pedagogická činnost / Klinická anatomie domácích zvířat

Klinická anatomie domácích zvířat

Klinická anatomie domácích zvířat je jedním z povinně volitelných předmětů kurikula FVL. Je určený pro studenty od 3. ročníku. Rozšiřuje a aplikuje poznatky ze systematické anatomie, posiluje odborné zázemí navazujících preklinických a klinických předmětů, přispívá k dokonalejší topografickoanatomické a klinické orientaci a usnadňuje tím vlastní studium klinických předmětů. Obsahově zaměření předmětu vychází z regionálního topografického popisu, z povrchové projekce anatomických útvarů a orgánů na těle živých zvířat, ze skeletových průmětů vnitřností, syntopických vztahů orgánů a stratigrafického popisu jednotlivých vrstev od povrchu do hloubky. Stratigrafický popis tvoří potřebné zázemí pro operační zákroky a techniky v chirurgii. Anatomie zobrazovacích metod (radiografie, ultrasonografie, CT, MRI) a základy biomechaniky pohybového aparátu jsou nezbytné nejen pro studium chirurgie a ortopedie, ale vytváří i základ pro stanovení diagnózy. Klinická anatomie je neodmyslitelně spjata s moderními zobrazovacími, endoskopickými a dalšími vyšetřovacími metodami. Klinická anatomie se jako povinně volitelný předmět zaměřuje především na praktickou výuku studentů nezbytnou pro přípravu na vlastní klinické předměty, které v konečné podobě formují profil absolventa – veterinárního lékaře.