EN
/ FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ / O FAKULTĚ / Informace o fakultě / Sekce, ústavy a kliniky / Sekce morfologie a fyziologie / Ústav anatomie, histologie a embryologie / Pedagogická činnost / Histologie a embryologie

Histologie a embryologie

Výuka histologie a embryologie je zařazena do 1. a 2. semestru (1. ročník) magisterského studia FVL a FVHE, a to v rozsahu 2/2 v ZS a 2/3 v LS.

Náplní zimního semestru je jednak histologická technika, zaměřená na metodiky důležité pro základní histologické vyšetření v praxi, jednak cytologie, která klade důraz na objasnění struktury jádra, buněčných organel a na principy buněčného dělení, a jednak obecná histologie, která sleduje strukturu, popřípadě ultrastrukturu tkání ve vztahu k jejich funkci v organizmu.

Náplní letního semestru je mikroskopická anatomie orgánů a orgánových systémů. V této souvislosti jsou zdůrazňovány mezidruhové strukturální rozdíly a funkční uplatnění jednotlivých orgánů, eventuelně je prováděno srovnání mikroskopické stavby některých systémů u savců, ptáků a ryb.

Embryologie je přednášena po oba semestry. Důraz je kladen na problematiku gametogeneze, oplození a etapy časné ontogeneze. Organogeneza je prezentována integrovaně s mikroskopickou stavbou jednotlivých orgánů a systémů.

Cílem výuky histologie a embryologie je získání základních znalostí o mikroskopické stavbě a vývoji živočišných organizmů (především savců) a vytvoření předpokladů pro studium fyziologie, patologické anatomie, patologické fyziologie a navazujících klinických disciplin.