CS  |  EN
/ Home / O fakultě / Informace o fakultě / Sekce, ústavy a kliniky / Sekce morfologie a fyziologie / Ústav anatomie, histologie a embryologie / Pedagogická činnost / Anatomie

Anatomie

Výuka anatomie je zařazena do 1. a 2. semestru (1. ročníku) magisterského studia FVL a FVHE, a to v rozsahu 2/2 v ZS, 4/6 v LS.

Náplní 1. semestru, po uvedení do discipliny anatomie, jsou kapitoly pohybového aparátu sledovaných druhů zvířat (osteologie, arthrologie a myologie) a soustava kožní. Důraz je kladen nejen na zvládnutí uvedených kapitol systematické anatomie, ale i na osvojení si základních pitevních technik.

Náplní 2. semestru je studium splanchnologie, angiologie a pitva ptáků. Rovněž je zdokonalována praktická pitevní zručnost. Následuje studium neurologie a angiologie. Důraz je kladen na vytvoření schopností syntézy znalostí ze systematické anatomie a jejich teoretické i praktické využití v anatomii topografické.

Cílem výuky předmětu anatomie je zvládnutí systematické a topografické anatomie – tedy nabytí znalostí o makroskopické stavbě těla studovaných druhů savců a ptáků. Tím budou vytvořeny předpoklady pro úspěšné zvládání dalších základních, preklinických i klinických disciplin v průběhu dalšího studia.