EN
/ FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ / O FAKULTĚ / Informace o fakultě / Sekce, ústavy a kliniky / Sekce chorob velkých zvířat / Klinika chorob koní / Zaměstnanci

Zaměstnanci

Seznam zaměstnanců

Přednostka

doc. MVDr. Markéta Sedlinská, Ph.D. 

+420 541 562 574

 sedlinskam@vfu.cz

 

Zástupce přednosty

MVDr. Šárka Krisová, Ph.D.

+420 541 562 572

 krisovas@vfu.cz

 

Sekretariát

Lucie Kytnerová

+420 541 562 372

 kytneroval@vfu.cz

Oddělení interních nemocí

vedoucí oddělení: MVDr. Zuzana Drábková, Ph.D., Dipl. ECEIM

Akademičtí pracovníci

Odborní asistenti:


MVDr. Štěpán Bodeček, Ph.D.

MVDr. Olga Dobešová, Ph.D.

MVDr. Zuzana Drábková, Ph.D., Dipl. ECEIM                                                                                                                                                                 

MVDr. Petr Jahn, CSc.

MVDr. Zuzana Kecerová, Ph.D.

MVDr. Pavlína Melková, Ph.D.

MVDr. Eva Šamonilová, Ph.D.


Studenti DSP:

MVDr. Andea Kopecká, t. č. MD

MVDr. Libor Podojil

Oddělení chirurgie a zobrazovací diagnostiky

vedoucí oddělení MVDr. Šárka Krisová, Ph.D., e-mail: krisovas@vfu.cz, tel. +420541562572

Akademičtí pracovníci

Odborní asistenti:

MVDr. Filip Kološ, Ph.D., DECVS
MVDr. Lucie Ottová
MVDr. Michal Vyvial, Ph.D.
MVDr. Kristína Žuffová, Ph.D.

Asistenti:
MVDr. Radovan Kabeš

Studenti DSP:

MVDr. Markéta Jeřábková
MVDr. Kateřina Vavrušková

Ostatní zaměstnanci

Veterinární technici:
Ondřej Buchta
sálový technik, anestetista, správce kliniky

Jiří Léhar
sálový technik, RTG technik

Magdaléna Valentová, sálový technik

Oddělení reprodukce

vedoucí oddělení: MVDr. Miroslava Mráčková, Ph.D., e-mail: mrackovam@vfu.cz, tel. +420541562573
Docenti:
doc. MVDr. Markéta Sedlinská, Ph.D.
Odborný asistent:
MVDr. Petra Hallon, Ph.D.

Ostatní společní zaměstnanci

Sekretariát:
Lucie Kytnerová

Dispečink:
MVDr. Markéta Suchá - majetek, fakturace
MVDr. Zuzana Lepková
Eva Skálová, DiS.

Veterinární technik:
Ing. Linda Přichystalová - léčiva, aplikace, t. č. MD

Veterinární technici - ošetřovatelé:
Soňa Bládková - technik na jízdárně
Ing. Kateřina Hubáčková
Miroslav Kachlík
Laura Sládková, t. č. MD
Sylva Trenzová
Libor Znebejánek
Pavlína Součková

Úklid, prádelna:
Libuše Novosadová
Olga Valíčková