Pedagogická činnost

Klinika chorob koní je součástí Fakulty veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Jejím cílem je zajištění výuky univerzitních studentů a poskytování veterinárních služeb v oblastech diagnostiky, léčby a prevence onemocnění koní.

Klinika chorob koní představuje referenční pracoviště s celorepublikovou i mezinárodní působností a úzce spolupracuje se zahraničními univerzitami a klinickými pracovišti. Klinika vznikla na podzim roku 1999 po dostavbě Pavilonu klinik velkých zvířat na VFU v Brně.

Struktura pracoviště je tvořena třemi klinickými odděleními a to Oddělením interním, Oddělením chirurgicko-ortopedickým a Oddělením reprodukce koní. Klinika je vybavena dispečinkem, třemi operačními sály s přilehlými postanestetickými boxy, třemi vyšetřovacími sály, rentgenologickým sálem,  podkovárnou a  50 ustajovacími boxy, z nichž 16 boxů je zařízeno pro intenzivní péči o pacienta. V roce 2012 otevřeno Ortopedické centrum - jízdárna VFU Brno. Dalšími specializovanými diagnostickými a terapeutickými jednotkami jsou jednotka zobrazovací diagnostiky a endoskopie, jednotka intenzivní péče a jednotka zátěžové a kinematické diagnostiky na trenažéru. Je zajištěna laboratorní diagnostika.