EN
/ FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ / O FAKULTĚ / Informace o fakultě / Sekce, ústavy a kliniky / Sekce chorob malých zvířat / Klinická laboratoř pro malá zvířata / Pedagogická činnost

Pedagogická činnost

Klinická laboratoř pro malá zvířata zajišťuje výuku předmětu Laboratorní diagnostika u zájmových zvířat pro posluchače FVL v 5. semestru v rozsahu 2/1 a dále povinně volitelných předmětů:

Základy laboratorní diagnostiky neinfekčních onemocnění (7. semestr FVL),Laboratorní diagnostika u malých a velkých zvířat - interpretace (8. semestr FVL), aLaboratorně-diagnostické algoritmy ve vnitřním veterinárním lékařství (9. semestr FVL).Laboratoř se rovněž podílí na zajištění praxí studentů FVL v rozsahu 40 h (stáž SVÚ).

V rámci bakalářského oboru Ochrana zvířat a welfare probíhá v laboratoři výuka předmětu Laboratorní vyšetřování vzorků II - hematologie pro posluchače 2. roč. FVHE.