EN
/ Home / O fakultě / Informace o fakultě / Orgány a vedení fakulty / Komise pro veterinární vzdělávání

Komise pro veterinární vzdělávání

(od 7. 12. 2020)

 

Předseda

Doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D. – děkan

 

Členové interní

MVDr. Jan Chloupek, Ph.D. – proděkan pro pedagogickou činnost (místopředseda)

Doc. MVDr. Miša Škorič, Ph.D.

Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA (garant SP)

Prof. MVDr. et RNDr. Petr Hořín, CSc. (člen RVH, zástupce EAEVE)

Prof. MVDr. Alois Čížek, CSc. (předseda AS FVL VETUNI Brno)

Zdeněk Wetter (student MSP, člen AS FVL VETUNI Brno)

 

 

Členové externí

Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. (proděkanka FVHE)

MVDr. Vítězslav Raška (člen KVL ČR)

 

MVDr. Jaroslav Salava (ředitel KVS JHM)