EN
/ FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ / O FAKULTĚ / Informace o fakultě / Orgány a vedení fakulty / Komise pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a studiu

Komise pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a studiu

(od 1. 3. 2021)

Předseda
Prof. MVDr. Alois Čížek, CSc.

Členové interní
Prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.
Prof. MVDr. Jiří Smola, CSc.
Prof. MVDr. František Tichý, CSc.
Doc. MVDr. Josef Illek, DrSc.
Ing. Vladimír Kohoutek