CS  |  EN
/ Home / O fakultě / Informace o fakultě / Orgány a vedení fakulty / Kolegium děkana

Kolegium děkana

Děkan

doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.

Proděkan pro pedagogickou činnost

MVDr. Jan Chloupek, Ph.D.

Proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční styky

doc. MVDr. Miša Škorič, Ph.D.

Předseda akademického senátu

prof. MVDr. Alois Čížek, CSc.

Sekční radové

prof. MVDr. František Tichý, CSc.
prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc.
prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA
doc. MVDr. Markéta Sedlinská, Ph.D.

Zástupci studentů


MVDr. Marie Golis