EN
/ FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ / O FAKULTĚ / Informace o fakultě / Orgány a vedení fakulty / Akademický senát

Akademický senát

Předsednictvo akademického senátu:

 

prof. MVDr. Alois Čížek, CSc. - předseda

prof. MVDr. Jiří Smola, CSc. - místopředseda
MVDr. Zita Filipejová, Ph.D.
MVDr. Šárka Krisová, Ph.D.
MVDr. Martin Pyszko, Ph.D. - tajemník
Filip Odstrčil – zástupce studentů

Zastoupení senátorů podle sekcí, ústavů/klinik/klinických laboratoří, studijních ročníků:

Sekce, ústav/klinika/klinická laboratoř

Jméno a příjmení

Kontakt

SEKCE MORFOLOGIE A FYZIOLOGIE

Ústav anatomie, histologie a embryologie

MVDr. Martin Pyszko, Ph.D.

pyszkom@vfu.cz

 

prof. MVDr. František Tichý, CSc.

tichyf@vfu.cz

Ústav fyziologie

MVDr. Šárka Stehlíková, Ph.D.

stehlikovas@vfu.cz

 

MVDr. Ivana Veselá, Ph.D.

veselai@vfu.cz

Ústav farmakologie a farmacie

MVDr. Jaroslava Přikrylová

prikrylovaj@vfu.cz

SEKCE PATOBIOLOGIE

Ústav infekčních chorob a mikrobiologie

prof. MVDr.Alois Čížek, CSc.

cizeka@vfu.cz

 

MVDr. Martina Masaříková, Ph.D.

masarikovam@vfu.cz

 

prof. MVDr. František Treml, CSc.

tremlf@vfu.cz

Ústav patologické morfologie a parazitologie

MVDr. Lucia Frgelecová, Ph.D.

frgelecoval@vfu.cz

 

MVDr. Barbora Moldovan-Putnová, Ph.D.

putnovab@vfu.cz

Ústav genetiky

Ing. Leona Vychodilová, Ph.D.

vychodiloval@vfu.cz

 

MVDr. Karla Stejskalová, Ph.D.

stejskalovak@vfu.cz

SEKCE CHOROB MALÝCH ZVÍŘAT

 

 

Klinika chorob psů a koček

MVDr. Zita Filipejová, Ph.D.

filipejovaz@vfu.cz

 

MVDr. Pavel Proks, Ph.D.

proksp@vfu.cz

 

MVDr. Srnec Robert, Ph.D.

srnecr@vfu.cz 

Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců

MVDr. Libuše Kulíková, Ph.D.

kulikoval@vfu.cz

 

MVDr. Veronika Trhoňová, Ph.D.

sochorcovav@vfu.cz

Klinická laboratoř pro malá zvířata

prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.

doubekj@vfu.cz

SEKCE CHOROB VELKÝCH ZVÍŘAT

 

 

Klinika chorob koní

MVDr. Šárka Krisová, Ph.D.

krisovas@vfu.cz 

 

doc. MVDr. Markéta Sedlinská, Ph.D. 

sedlinskam@vfu.cz

Klinika chorob přežvýkavců a prasat

prof. MVDr. Miloslava Lopatářová, CSc.

lopatarovam@vfu.cz

 

MVDr. Josef Prášek, Ph.D.

prasekj@vfu.cz

 

prof. MVDr. Jiří Smola, CSc.

smolaj@vfu.cz

Klinická laboratoř pro velká zvířata

doc. MVDr. Josef Illek, DrSc. Dip.ECBHM

illekj@vfu.cz

STUDENTI 

 

 

Studenti MSP

Hwee Yee Tan

V21201@vfu.cz

 

Tamara Bino

V20200@vfu.cz

 

Sarah Břeňová

V19013@vfu.cz

 

Lukáš Hantsch

V19035@vfu.cz

 

Zdeněk Wetter

V19149@vfu.cz

 

Dominika Dohnalová

V18022@vfu.cz

 

Filip Odstčil

V18101@vfu.cz

 

Adéla Reitoralová

V18117@vfu.cz

 

Martina Schiestl

V18216@vfu.cz

 

Kristýna Přikrylová

V17093@vfu.cz

Studenti DSP

MVDr. Laura Staňková

V18173@vfu.cz