EN
/ Informace pro média / Tiskové zprávy / Výstava insignií

Výstava insignií

Návštěvníci uvidí majestátní taláry, žezla a řetězy rektorů a děkanů i další symboly a dokumenty jedné státní a pěti veřejných vysokých škol se sídlem v Brně – Vysoké učení technické v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Janáčkova akademie múzických umění v Brně a Univerzita obrany v Brně.

Výstava bude doplněna primátorskými a hejtmanskými insigniemi, symboly a historickými dokumenty města Brna a Jihomoravského kraje. Vstupní část expozice bude symbolicky věnována událostem 17. listopadu - 30. výročí sametové revoluce (1989) a výročí 80 let od uzavření českých vysokých škol v době protektorátu (1939).

Unikátní výstava navazuje na akce v letech 1994, 1999 a 2000, kdy byly insignie brněnských vysokých škol naposledy takto společně k vidění v rámci projektu BRNO – UNIVERZITNÍ MĚSTO.

Výstava se koná pod garancí JUDr. Markéty Vaňkové, primátorky statutárního města Brna, JUDr. Bohumila Šimka, hejtmana Jihomoravského kraje a rektorů brněnských univerzit. Hlavními partnery jsou BRNOmycity, Jihomoravský kraj - oficiální stránka a brněnské univerzity.