EN
/ Homepage / Top novinka / Pozvánka s programem na 17. zasedání AS FVL

Pozvánka s programem na 17. zasedání AS FVL

    V Brně dne 28. 3. 2023                                                                                                                             

P O Z V Á N K A

na 17. zasedání Akademického senátu FVL VETUNI, které se bude konat

ve středu 5. dubna 2023 ve 13:00 h ve velké zasedací místnosti SIC

(budova č. 24 – Studijní a informační centrum, blok B, 3. NP, místnost č. 336)

 

Program:

  1. Zahájení
  2. Aktivace volební a mandátové komise
  3. Volba návrhové komise
  4. Volba ověřovatele zápisu
  5. Projednání a schválení Směrnice děkana č. 1/2023 Pravidla pro sestavování rozpočtu Fakulty veterinárního lékařství VETUNI pro rok 2023
  6. Různé
  7. Návrh a schválení usnesení
  8. Ukončení zasedání

 

 

 

 

                                                                    prof. MVDr. Alois Čížek, CSc.

                                                                                          předseda AS FVL VETUNI

 

 

 

O své účasti (neúčasti) na tomto zasedání informujte, nejlépe elektronicky na adresu cizeka@vfu.cz nebo na tel. č. +420 541562274.