EN
/ FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ / O FAKULTĚ / Informace o fakultě / Sekce, ústavy a kliniky / Sekce patobiologie / Ústav infekčních chorob a mikrobiologie / Oddělení / Oddělení imunologie

Oddělení imunologie

prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc.
vedoucí oddělení

Akademičtí pracovníci

Odborní asistenti:
MVDr. Martina Masaříková, Ph.D.
MVDr. Dobromila Molinková, Ph.D.
RNDr. Jiří Salát, Ph.D.