Oddělení bakteriologie

Akademičtí pracovníci

prof. MVDr. Alois Čížek, CSc.
profesor, vedoucí oddělení

doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D.
odborný asistent

MVDr. Ludmila Kohoutová
asistentka

Ostatní zaměstnanci

Hana Kilianová
Ing. Karolína Kislíková
Mgr. Magdalena Uhlířová