EN
/ Novinky a události / Konference IGA 2022

Konference IGA 2022

Zveme Vás a Vaše spolupracovníky na Konferenci IGA FVL 2022, která se uskuteční
v úterý 13. prosince 2022 ve velké zasedací místnosti SIC
(budova č. 24 – Studijní a informační centrum, blok B, 3. NP, místnost č. 336)
Za komisi IGA FVL
Doc. MVDr. Miša Škorič, Ph.D., proděkan FVL

PROGRAM KONFERENCE


8:00-8:15h Prezence účastníků, zahájení


8:15-8:30h Epizootologie lagovirů u zajíce polního (Lepus europaeus) v ČR, David Najt, Petr Lány,
Rastislav Jurčík, Juraj Salaj, Peter Supuka


8:30-8:45h Experimentální čelenžní model pro hodnocení infekcí vyvolaných Flavobacterium
psychrophilum, Věra Vaibarová, Alois Čížek


8:45‐9:00h Prospektivní studie zánětů zevního zvukovodu psů s atopickou dermatitidou:
vyhodnocení otoskopických, cytologických a kultivačních vyšetření, Kateřina Chvátalová,
Dagmar Kotlíková


9:00‐9:15h Výskyt zoonotických bakterií Capnocytophaga spp. v dutině ústní psů a jejich citlivost k
antiseptickým složkám mukoadhezivních gelů, Alena Pompová, Alois Čížek, Nina Čavojová


9:15‐9:30h Možnosti ihnibice koronavirů antivirotickými látkami, Klára Klíčová, Jan Chloupek,
Lucie Janíček Hrubá


9:30‐9:45h Metoda qPCR pro laboratorní diagnostiku, sledování výskytu a kontrolu terapie
makrorabdózy, Lenka Vrbasová, Dobromila Molinková, Štěpán Zídek, Daniel Obdržálek,
Petr Linhart, Zdeněk Knotek


9:45‐10:00h Klasifikace a prevalence melanocytárních tumorů u koní v České republice, Anna Malá,
Miša Škorič, Andrea Kopecká


10:00‐10:15h Imunofenotypizace lymfocytů u psů s lymfocytózou a lymfopenií, Pavla Hamouzová,
Libuše Poldová, Zuzana Vlasatá


10:15‐10:30h Přestávka


10:30‐10:45h Vliv dlouze působící nesteroidní protizánětlivé látky mavacoxib na vybrané parametry
ledvin a jater u psů s osteoartritidou, Michal Radó, Iva Trojanová, Ľubica Hanúsková


10:45-11:00h Sledování změn koncentrace cholesterolu v séru u psů s portosystémovým zkratem,
Jana Lorenzová, Veronika Fojtíková, Tereza Lorenzová


11:00‐11:15h Ultrasonografické vyšetření paranálních váčků u psů a koček, Ivana Pírková,
Karolína Vágnerová, Patrik Predný


11:15‐11:30h Vliv premedikace na změny tělesné teploty v průběhu celkové anestezie u psů,
Petr Raušer, Tereza Galková, Lukáš Novák, Alena Pompová, Michal Radó


11:30‐11:45h Vliv interní fixace fraktur na mechanické vlastnosti dlouhých kostí u koček
Robert Srnec, Laura Staňková, Michal Radó, Valentina Vilišová, Alois Nečas

11:45‐12:00h Vliv parenterální aplikace vitamínů na biochemické, hematologické, imunologické a
antioxidační parametry telat holštýnského plemene, Romana Kadek, Michaela Simonová,
Jakub Bartoň, Natálie Kuchtová


12:00‐12:15h Použití intranazální aplikace azaperonu pro sedaci prasat v rámci zlepšení podmínek
welfare, Martin Svoboda, Jan Vašek, Adam Zacharda, Zuzana Hájková


12:15-12:30h ZÁVĚREČNÁ DISKUSE A UKONČENÍ KONFERENCE