EN
/ FAKULTA VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ / KONTAKT / Základní údaje

Základní údaje

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Veterinární univerzita Brno
Zkratka VETUNI
Statutární zástupce: prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA - rektor

Sídlo: Palackého tř. 1, 612 42 Brno
Adresa: Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno
IČ: 62157124
DIČ: CZ62157124
Tel.: +420 541 561 111
E-mail: vfu@vfu.cz
ID datové schránky: y2cj9e8

Právní forma: veřejná vysoká škola
Zápis v OR: nezapisuje se
(VETUNI je veřejná vysoká škola zřízená zákonem č.111/1998 Sb., o vysokých školách a nezapisuje se do obchodního rejstříku)

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Milady Horákové 6, 601 79 Brno

Běžný účet CZK:

Číslo účtu: 154568547/0300 (pro tuzemský platební styk)
IBAN: CZ74 0300 0000 0001 5456 8547 (pro zahraniční platební styk)
SWIFT (BIC): CEKOCZPP

Běžný účet USD:

IBAN: CZ72 0300 1760 3001 5456 8547 (pro zahraniční platební styk)
SWIFT (BIC): CEKOCZPP

Běžný účet EUR:

IBAN: CZ84 0300 1712 8001 1722 7743 (pro zahraniční platební styk)
SWIFT (BIC): CEKOCZPP

Účet ČNB - Dotace VŠ:

94-192335621/0710